de oluşan deprem anında görülebilecek

      Uygulanmakta olan sistemler bağıl hareketleri ölçtükleri halde bu sistemle yapılan gözlemler tamamern geçerlidir. Çünkü bu sistemde dünya üzerindeki her noktanın koordinat değerleri, sabit bir referans sistemi içinde tanımlanmaktadır. Böylece

 
 herhangi bir noktanın sürekli olarak belirlenen koordinatlarındaki herhangi bir değişiklik, o noktanın gerçekten hareket ettiğini gösterir.  

.      Şekilde görüldüğü gibi arap plakası güneyden kuzeye doğru hareket etmekte ve Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz çizginin üzerindeki büyük Avrupa tabakasını zorlamaktadır. Bu kuvvet, Anadolu’nun güneyini, doğu – batı yönünde yılda 2 cm. kadar hareket ettirmektedir. Bu zorlamanın, ülkemizde olası büyük depremlere neden olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyle depremlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, Türkiye için son derece önemlidir. Bu proje başta depremlerin önceden belirlenmesine ilişkin çalışmalara çok önemli katkılar yapabilecektir.