Prof. Dr. Gottfried KONECNY tarafından, projenin eğitim programı çerçevesinde, 15-25/Mayıs 2007 tarihlerinde Uzaktan Algılama, Fotogrametry ve Jeodezi konusunda bir dizi seminer verilmiştir. Seminerlerde temel tanım ve açıklamaların yanısıra, dünyada geçmişten günümüze değişik uygulamalar da ele alınmıştır.

Katılımcılar :

  Sevsen BAŞPINAR  
  Ahmet Yücel ÜRÜŞAN  
  Abdelhamid ADAM  
  Halim BİRKAN  
  Mohammed Al RAJHI  

Seminer sunumları :

  Remote Sensing RS 1, Laser_filt1, Laser_filt2, Laser Geometry
  Photogrammetry Ph 1, MapRio1, MapRio2, MapRio3, Ph Laser7, IstanbulDigicam
  GIS GIS1, GIS3, Cadastre, Geoinf1